Dzisiaj jest: 23 październik 2016Aktualności
Aktualności
Podziękowania
Pomoc dla chorych dzieci Przekazanie 1% podatku dochodowego
Imprezy
Zapraszamy na
Menu serwisu
Strona główna
Władze Powiatu
Przyjazny Urząd
O Powiecie
Nasz Powiat
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Fundusze UE
Do pobrania
Sport
Stypendia
Organizacje pozarządowe
Oferty inwestycyjne
Informacja turystyczna
Informator powiatowy
W razie potrzeby
Biuro rzeczy znalezionych
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Monitoring Powodziowy
Szukaj
Napisz do nas
Linki
Galeria
Kontakt
Dyżury Nocne Aptek
Rozkład pracy aptek w Przeworsku
Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Stąd pochodzę, o tym mówię..."
Napisał wydział oświaty   
czwartek, 15 marzec 2012

ImageIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

p.t. „Stąd pochodzę, o tym mówię...”

  pod patronatem

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

1.       Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

2.       Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z całej Polski.

TEMAT:

    Tematem są różnorodne obrazy promujące najwyższe wartości przyrodnicze i kulturowe różnych regionów naszego kraju, będące szeroko rozumianą „małą ojczyzną” uczestników konkursu. W szczególności oczekujemy na ciekawe fotografie ilustrujące zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów stanowiących pogranicze kultur oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków. Nie odcinamy się od współczesności. Doceniamy dzisiejsze pokolenia i ich wkład w kulturę regionów. Jesteśmy z niej dumni i pokazujemy ją innym. Interpretację tematu pozostawiamy wrażliwości i pomysłowości autorów, którzy inspiracji do fotografii mogą szukać wokół siebie, w życiu codziennym. Liczy się oryginalność obrazu i nieszablonowość spojrzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs otwarty jest dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: do 18 lat i od 18 do 25 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka prac przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane.

3. Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub 1 cykl realizujący temat: maksymalnie 5 fotografii.

4. Wielkość prac: minimalna 18 x 24 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.

5. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii.

6. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć na płycie CD lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm, rozdzielczość 300 DPI, kompresja JPG lub TIFF.

7. Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż: wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na publikację ich podobizny, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.przeworsk.pl w zakładce Edukacja/Konkursy.

8. Prace należy zabezpieczyć w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.

9. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 49 9106 0008 2001 0013 8237 0001 z dopiskiem „konkurs fotograficzny” i nazwiskiem uczestnika konkursu.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: w obydwu kategoriach wiekowych po 1 nagrodzie głównej, dyplomy i nagrody-wyróżnienia oraz medale: Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

2. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.

3. Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zwrócone autorom do 30 maja 2013 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, w wystawach, w prasie, telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o charakterze informacyjnym i promującym imprezę.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.

6. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych w punktach 4 i 5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.

7. Wykorzystanie fotografii do celów marketingowych przez sponsorów i patronów konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem danej pracy.

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

TERMINY:

1. Fotografie należy złożyć/przesłać do 30 czerwca 2012 roku na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do  15 lipca 2012 roku.

3. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w m-cu październiku 2012 roku w Muzeum w Przeworsku. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy zostaną podane na stronie     internetowej www.muzeum.przeworsk.pl.

      Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób określony w karcie zgłoszenia.

UWAGI:

1. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog i dyplom uczestnictwa.

2. Szczegółowych informacji udziela kurator wystawy Halina Superson tel.: 016 648 71 45;

< Poprzedni   Następny >

Zegar
Powiat przeworski w obiektywie
Imieniny
23 Października 2016
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.
Statystyka
odwiedzających: 1294881